Prof. dr hab. Marek Adamczewski

Doświadczenie zawodowe:

Szef maradDesign, projektant wzornictwa przemysłowego, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,  Studiował w gdańskiej PWSSP na Wydziale Projektowania Plastycznego. Ma na koncie blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów wzorniczych, począwszy od pojazdów szynowych po sprzęt oświetleniowy czy elektroniczny.

Poza projektowaniem jego pasją jest dydaktyka. Tuż po zdaniu matury w Liceum Pedagogicznym wygrał konkurs na stanowisko asystenta w ASP w Gdańsku. Był również w tej Uczelni prorektorem ds. studenckich, dziekanem Wydziału Architektury i Wzornictwa, prorektorem ds. kształcenia i rozwoju. Był promotorem ponad 50 prac dyplomowych i pięciu doktoratów. Habilitował się pracą na temat zaprojektowanych przez swój zespół pulpitów sterowniczych pojazdów szynowych. Za specjalne umiejętności związane z pracą zespołową otrzymał tytuł Designer Roku 2006 przyznawany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Posiada tytuł Honorowego Profesora Politechniki Warszawskiej, jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej.

Obywatelstwo:

polskie


Designer of the Year 2006