Dr Małgorzata Osowska

Doświadczenie zawodowe:

Jest absolwentką socjologii oraz polityki społecznej specjalności rozwój lokalny na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspertka, badaczka  i pasjonatka realizacji badań i projektów badawczo-rozwojowych z zakresu Smart City, nowych technologii, innowacji i edukacji ekologicznej. Aktualnie jest ekspertką w Instytucie Badań Edukacyjnych. Aktywnie zaangażowana w międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe realizowane z Programu Horyzont Europa oraz inicjatywy na rzecz wspierania współpracy międzysektorowej, będąc kierowniczką projektu BIObec.  Była także ekspertką w projekcie „Eucommeet”   (Horyzont Europa 2021-2027) –  „Wsparcie w merytorycznej realizacji debat obywatelskich w temacie zrównoważonej mobilności, zanieczyszczenia plastikiem oraz zrównoważonej konsumpcji”.

Aktualnie kończy badania na temat różnych narracji  o polityce smart city, zestawiając wyniki badań własnych na temat podejść i strategii polskich miast do realizacji miasta inteligentnego z wynikami podobnych analiz prowadzonych w miastach różnej wielkości na świecie. Wyniki  badań są przygotowywane do publikacji  w specjalistycznych biuletynach, również międzynarodowych. Jest autorką książek na temat innowacji w biznesie oraz problematyki uczenia się przez całe życie.