Kryzys w firmie – rola menedżera

Kryzys jest dużym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania firmy na dynamicznie zmieniającym się rynku. Należy jednak upatrywać w nim również szansy na zmianę. Mając w swoich szeregach doświadczonego, wykwalifikowanego menedżera, trudną sytuację można przekuć w świadomy rozwój.

Światowy kryzys nie oszczędza polskiej gospodarki. Dynamika rozwoju została zahamowana już w 2017 roku, a sytuację pogorszyła pandemia koronawirusa i nieustanne lockdowny. Trudna sytuacja wiąże się z nowymi wyzwaniami dla menedżerów. Czas spowolnienia gospodarczego muszą wykorzystać maksymalnie. Kompetentne zarządzanie jest niezbędne, ponieważ po każdym kryzysie przychodzi szansa na rozwój firmy. Trzeba ją w odpowiedni sposób wykorzystać.

Najważniejsze kompetencje menedżera w czasach kryzysu

Skuteczność menedżera można zobaczyć po rezultatach, jakie osiąga jego zespół. Aby jednak efekty przyszły, specjalista musi wyróżniać się w swoich działaniach odpowiednimi kompetencjami. Gdzie menedżer je zdobywa? W pracy zawodowej, ale dostarczają ich także studia MBA w Warszawie. Jedne z najlepszych są oferowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Kompetencja 1: planowanie

Umiejętność reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową jest niezbędna u menedżera. Musi on zaadaptować istniejący plan do nowych warunkach, także tych kryzysowych. Odpowiada dzięki temu na potrzeby klienta, jak i jest w stanie wyciągnąć jak najlepsze rezultaty dla firmy. Planowanie powinno mieć charakter krótkoterminowy, jak i długoterminowy.

Studia MBA w Warszawie uczą menedżerów elastycznego podejścia do każdej sytuacji. Zarządzanie kryzysowe uwzględnia zmianę planów i ich wcielenie w życie w przyszłości.

Kompetencja 2: szybkie podejmowanie decyzji

Szybka reakcja w czasach kryzysu jest w stanie zapobiec bankructwu firmy oraz utracie kluczowych klientów. Każda decyzja niesie za sobą pewne konsekwencje, ale powinny być one jak najmniej dotkliwe dla organizacji. Największym błędem jest długie podejmowanie decyzji, wstrzymywanie pracy zespołu oraz granie na czas. Wynika to w dużej mierze z lęku przed wzięciem odpowiedzialności za podjętą decyzję. Menedżer nie może jednak bać się ryzyka. Ta kompetencja jest wpisana w jego DNA.

Kryzys bardzo szybko obnaży największe słabości menedżera. Prawdopodobnie będą miały bardzo negatywy wpływ na funkcjonowanie firmy.

Kompetencja 3: zarządzanie czasem

Redukcja etatów jest nieuchronna w czasie kryzysu. Trzeba ciąć koszty wszędzie, gdzie tylko się da, aby zapewnić płynność finansową. Podejście do zwolnień powinno być jednak racjonalne, aby nie stracić jakości świadczonych usług. Może zdarzyć się, że część obowiązków dotychczas wykonywanych przez podwładnych przejdzie na menedżera. Tutaj przyda się umiejętność ustalania priorytetów, a także skuteczne planowanie pracy własnej, jak i całego zespołu.

Zadowalające wyniki uda się osiągnąć, gdy każdy będzie grał do jednej bramki i skrupulatnie rozliczał się ze zrealizowanych zadań.

Kompetencja 4: delegowanie, kontrolowanie i informacje zwrotne

Są to trzy najważniejsze kompetencje, które do perfekcji powinien opanować każdy menedżer. Musi on wiedzieć, komu może powierzyć najistotniejsze zadania oraz które z nich trzeba traktować priorytetowo. Menedżer musi mieć również świadomość, że w najpoważniejszych zadaniach nie zawsze powinien wyręczać podwładnych. Powinien mieć do nich zaufanie i budować przez to pozytywne morale w zespole.

Kolejną kwestią jest zarządzanie poprzez kontrolę. Nie da się tego uniknąć w celu wypracowania odpowiednich efektów. Pracownik musi wiedzieć, że ma obowiązek zdążyć z realizacją na czas. Choć wydaje się to oczywiste, w praktyce niestety różnie bywa.

Menedżer powinien także umieć przekazać pracownikowi konkretną informacje zwrotną na temat jego działań. Gdy coś robi źle, musi otrzymać jasny komunikat. Istotne są także pochwały, które zwiększają zaangażowanie w realizację kolejnych zadań.

Kompetencja 5: autorytet

W czasach, gdy pracowników nie można motywować awansami, dodatkami do pensji oraz premiami, autorytet menedżera może okazać się niezastąpionym motywatorem dla pracownika. Część osób po prostu chce uczyć się od najlepszych. Tę kompetencję rozwija Studium Autorytety w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie menedżer może nauczyć się, jak w umiejętny i świadomy sposób korzystać z pozycji lidera.

Emocjonalna stabilność zespołu w czasach kryzysu

Szczególnie istotnym aspektem we współczesnym kryzysie jest zatroszczenie się o stan emocjonalny pracowników, którzy często borykają się z ogromnym stresem wynikającym z niepewnej sytuacji rynkowej. Konieczne jest przede wszystkim uelastycznienie godzin pracy, wprowadzenie modelu hybrydowego, jak i dobre zdefiniowanie oczekiwań wobec rezultatów.

Wiele zadań realizowanych w firmach wymaga zaangażowania pojedynczych pracowników, a nie całego zespołu. Tutaj warto postawić na elastyczność w pewnych ustrukturowanych ramach. Jako lider menedżer powinien obdarzyć podwładnych zrozumieniem, zaufaniem oraz szacunkiem.

Rola menedżera w czasach kryzysu – podsumowanie

Studia MBA w Warszawie umożliwiają menedżerom nabycie niezbędnych kompetencji do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, które mogą zdarzyć się w każdym przedsiębiorstwie. Umiejętności niezbędne w tym czasie to: