dr inż. Konrad Wiśniewski

Doświadczenie zawodowe:

Specjalista ds. technologicznych w Instytucie Energetyki Odnawialnej (IEO). Od ponad 5 lat zaangażowany w projekty związane z rynkiem OZE i wdrażaniem nowych technologii.

Stopień doktora uzyskał na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej za pracę dot. cienkowarstwowych ogniw słonecznych. Ukończył również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.

W Instytucie Energetyki Odnawialnej zajmuje się kluczowymi aspektami technologii fotowoltaicznych: od metod ich produkcji po analizy ekonomiczne. Odpowiada za część technologiczną w jednym z flagowych projektów związanym z budową tzw. Giga-Fabryki ogniw słonecznych w Polsce. Działa w Porozumieniu Sektorowym PV w sekcji „przemysł” i „edukacja”. Jest współautorem wielu raportów technicznych oraz rynkowych, często łączących aspekty technologiczne i ekonomiczne.

Był stypendystą programu współpracy przemysłowej z Tajwanem, prowadzi współpracę z zagranicznymi jednostkami naukowymi w Niemczech (Instytuty: Fraunhofer ISE i Weierstrassa). Jest autorem artykułów w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Był wykonawcą projektów realizowanych w ramach programów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz programu UE Horyzont. Aktualnie bada różne koncepcje pozwalające na zwiększanie udziału OZE w polskim ciepłownictwie i szuka modeli biznesowych dla różnych technologii magazynowania energii, w tym dla sezonowych magazynów ciepła. Od 2019 prowadzi w Szkole Biznesu wykłady, ćwiczenia oraz recenzuje prace na studiach podyplomowych „Energetyka Odnawialna dla Biznesu”.

Obywatelstwo:

polskie