Konrad Wiśniewski

Doświadczenie zawodowe:

Konsultant ds. naukowych w Instytucie Energetyki Odnawialnej (IEO) oraz doktorant na Wydziale Fizyki Politechnika Warszawskiej.

Absolwent wydziałów: i) Fizyki Technicznej ze specjalnościami „fizyka komputerowa” oraz „modelowanie układów złożonych” na studiach I i II stopnia, ii) Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim

W Instytucie Energetyki Odnawialnej zajmuje się głównie analizą produktywności farm fotowoltaicznych z uwzględnieniem niepewności i ryzyka otrzymanych wyników. Przeprowadzał analizy m.in. opłacalności instalacji w systemie power-to-heat czy niepewność wielkości promieniowania słonecznego na terenach Polski.

Na doktoracie pracuje w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki BEETHOVEN nad prawidłowym modelem fizycznym opisującym zjawiska w cienkowarstwowych (elastycznych) modułach fotowoltaicznych.

Odbył staże w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i komputerowego, gdzie zajmował się modelami prognozy pogody oraz 2 miesięczny staż na Taiwanie kształcący instruktorów odpowiedzialnych za tworzenie i monitorowanie systemów fotowoltaicznych.

Obywatelstwo:

polskie