Jakie zmiany może przynieść 2023 rok?

Aby zarządzać przedsiębiorstwem w warunkach turbulentnych, potrzebne są wykształcone kadry. (…) Brak wykwalifikowanych i przygotowanych kadr uważam za jedno z głównych ryzyk dla naszej gospodarki w przyszłym roku – zwraca uwagę Tomasz Haiduk, wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i wiceprezes Instytutu Industry 4.0.

>> przeczytaj artykuł

Tomasz Hajduk
Wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej
Wiceprezes Instytutu Industry 4.0