• Strona Glówna
  • Jak pandemia i lockdown wpłynęły na środowisko akademickie?

Jak pandemia i lockdown wpłynęły na środowisko akademickie?

Niemal co trzeci ankietowany wskazuje, że lockdown był dla niego korzystny, bo pozwolił na spędzenie więcej czasu z rodziną, własną pasję, samokształcenie oraz nowe projekty i inicjatywy – wynika z badania „The LockedDown”, przeprowadzonego z inicjatywy London School of Economics, University of Toronto oraz Healthbit. W badaniu wzięło udział blisko 30 tys. studentów i pracowników uczelni wyższych z całego świata. Polski wkład w badanie miała Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.

>> przeczytaj artykuł