Grzegorz Wiśniewski

Dyrektor programu Energetyka Odnawialna dla Biznesu. Inwestycje i rynek energii

Doświadczenie zawodowe:

Założyciel (2001) i prezes (do chwili obecnej) Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w Warszawie, były (1997-2004) dyrektor Centrum Komisji Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego ds. Odnawialnych Źródeł Energii (EC BREC). Specjalizuje się w technologiach OZE, polityce energetycznej, ekonomice energetyki i analizach rynku energii elektrycznej i ciepła. Jest współautorem polskiej strategii dotyczącej energii odnawialnej (2001 r.) i kilkunastu raportów strategicznych dla rządu RP i Komisji Europejskiej. Był członkiem ManagEnergy Reflection Grup (przewodniczący 2007-2008) – grupy doradczej Komisji Europejskiej w dziedzinie zrównoważonej energii. Uczestniczył w pracach wielu organów doradczych na szczeblu rządowym, w tym był członkiem Komitetu Sterującego ds. Zaawansowanych  Systemów Wykorzystania Energii w NCBiR, Zespołu Doradczego ds. rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej,  Komitetu Monitorującego POIŚ, Kapituły GreenEvo i innych.

W latach 2016-2021 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP. Jest laureatem tytułów: „Promotor energetyki odnawialnej” miesięcznika Czysta Energia oraz „Nowy Impuls’2014” Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł za wkład w rozwój koncepcji prosumenckich w energetyce odnawialnej.

W 2015 roku został Laureatem tytułu „Człowiek Roku Polskiej Ekologii”. Był inicjatorem (2020) projektu budowy w Polsce Gigafabryk ogniw fotowoltaicznych, realizowanym obecnie przez spółkę Giga PV S.A oraz koncepcji wprowadzania do polskiego ciepłownictwa budowy zeroemisyjnych OZE z sezonowymi magazynami ciepła (projekty badawcze NCBiR 2021-2022). Jest członkiem Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki (porozumienie sektorowe przemysłu PV z rządem).

Obywatelstwo:

polskie