Grzegorz Jajuga


Doświadczenie zawodowe:

Doradca Inwestycyjny (licencja KNF), posiadacz certyfikatu CFA. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadził szkolenia z wyceny aktywów niematerialnych, wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwania finansowania oraz inwestycji m.in. dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, E&Y, GPW, Societe Generale. 

Specjalizuje się w doradztwie w procesach inwestycyjnych (w szczególności na rynku wysokiego ryzyka), komercjalizacji wartości intelektualnej i wycenie przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych oraz instrumentów finansowych.

W ramach świadczonych usług zrealizował ponad 200 projektów obejmujących wycenę przedsiębiorstw, spółek, aktywów niematerialnych (znaki towarowe, patenty, zgłoszenia patentowe, know-how), analizy opłacalności procesów komercjalizacyjnych, rekomendacje ścieżek komercjalizacji, analizy rynku i biznesplany. Realizował projekty m.in. dla Deloitte, PWC, Grupy Energa, PKP Intercity, Archicom, JNT Group, kilkudziesięciu jednostek naukowo-badawczych, czołowych polskich start-upów. Uczestniczył w kilkunastu procesach inwestycyjnych w funduszu VC, prywatnym funduszu kapitałowym oraz na rynku publicznym (GPW, NewConnect).

Obywatelstwo:

polskie