EMBA szansą na rozwój osobisty

 

Kompetencje interpersonalne są integralnym elementem kompleksowego planu rozwoju nowoczesnego menedżera i lidera. Przekładają się one zarówno na efektywność budowania i podtrzymywania relacji biznesowych czy zarządzanie zespołami zadaniowymi, jak i osobiste poczucie satysfakcji i samorealizacji poprzez działania na polu zawodowym.
Szkoła Biznesu PW jest jedyną szkołą w Polsce, która sprofilowała swój program EMBA na potrzeby rozwijania u uczestników kompetencji przedsiębiorczości rozumianej nie tylko jako zakładania własnego biznesu, ale również tak potrzebnej dzisiaj firmom przedsiębiorczości korporacyjnej. EMBA oferuje również wysoce spersonalizowany tok nauczania. Każdy student ma możliwość dostosowania programu do własnych zainteresowań i predyspozycji.

Celem tego filaru jest rozwój osobistych umiejętności i kompetencji niezbędnych dla menadżerów, którzy chcą być odpowiedzialnymi i skutecznymi przywódcami w różnorodnych organizacjach, nie tylko biznesowych.

 

Postaw na swój rozwój i nadaj dynamikę karierze
• 2-letni, indywidualny program rozwoju osobistego,
• Największa w Polsce sieć absolwentów MBA,
• Prestiż dyplomu na rynku polskim i międzynarodowym,
• Szybki zwrot z inwestycji w opinii absolwentów – 70% awansuje w trakcie studiów

Program Rozwoju Osobistego w Szkole Biznesu PW oferuje Uczestnikom następujące korzyści:
• rozwój osobistych umiejętności i kompetencji niezbędnych dla menadżerów, którzy chcą być odpowiedzialnymi i skutecznymi przywódcami

• diagnozę oraz indywidualną sesję feedbackową na temat mocnych stron i potencjalnych obszarów rozwojowych w kontekście efektywnego wypełniania zadań menedżerskich
• dostęp do praktycznych technik i modeli skutecznego rozwoju osobistego
• możliwość realizacji i/lub modyfikacji bieżących planów zawodowych w kontakcie z realnym rynkiem.