Cyberbezpieczeństwo to technologie, ludzie i procesy

– Dziś firmy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa widzą w ekspertach od analizy złośliwego oprogramowania, obsługi SIEM czy forensic, ale nie w menedżerach, którzy potrafią patrzeć na cyberbezpieczeństwo we wspomniany już holistyczny sposób i widzą zależności pomiędzy ludźmi, technologiami i procesami. Rola takich menedżerów nie jest dziś jeszcze dobrze rozumiana, ale ich deficyt na rynku będzie widoczny i odczuwalny – prognozują w wywiadzie dr hab. Krzysztof Szczypiorski, profesor Politechniki Warszawskiej, Członek Zarządu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Mirosław Maj, Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń – wykładowcy w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

>> przeczytaj artykuł