Prof. Bartłomiej Nita

Doświadczenie zawodowe:

Bartłomiej Nita jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących finansów przedsiębiorstw, rachunku kosztów i zarządzania kosztami, rachunkowości zarządczej, pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstw, a także wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Prof. Bartłomiej Nita opublikował ponad 100 pozycji naukowych. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Prof. Bartłomiej Nita jest nie tylko naukowcem, ale też doskonałym praktykiem. Współpracuje z kilkoma firmami zajmując się doradztwem w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania strategicznego. Jest też autorem wielu analiz i ekspertyz dla różnych przedsiębiorstw i instytucji (m.in. wycen podmiotów gospodarczych i programów restrukturyzacyjnych). W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bartłomiej Nita jest ponadto trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Jest członkiem European Accounting Association oraz Performance Measurement Association.
Osiągnięcia

Prof. Bartłomiej Nita jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in.: Young Researcher Award – nagroda dla młodego badacza wykazującego się znaczącym osiągnięciem naukowym lub udziałem w wartościowym projekcie naukowym, indywidualne nagrody I i II stopnia przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej. Jego książkę pt. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” wyróżniono Złotymi Skrzydłami 2009 Gazety Prawnej dla najlepszych młodych autorów książek specjalistycznych. Za pracę pod tytułem „Rachunkowość zarządcza we wspomaganiu zarządzania wartością przedsiębiorstwa” otrzymał wyróżnienie za najlepszą pracę doktorską z dziedziny rachunkowości nadane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Obywatelstwo:

polskie