Prof. Bartłomiej Nita

Doświadczenie zawodowe:

Bartłomiej Nita jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, pełni funkcję Kierownika Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej oraz Prorektora ds. Finansów i Rozwoju. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących finansów spółek, rachunkowości, analizy finansowej, pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstw, a także wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Prof. Bartłomiej Nita opublikował ponad 100 artykułów naukowych oraz jest autorem lub współautorem kilkunastu monografii.

Prof. Bartłomiej Nita jest nie tylko naukowcem, ale też doskonałym praktykiem. Współpracuje z firmami zajmując się doradztwem w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania strategicznego. Jest też autorem wielu analiz i ekspertyz dla różnych przedsiębiorstw i instytucji (m.in. wycen podmiotów gospodarczych i programów restrukturyzacyjnych). W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami.

Prof. B. Nita jest ponadto trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association oraz Performance Measurement Association.

Prof. Bartłomiej Nita jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in.: Young Researcher Award – nagroda dla młodego badacza wykazującego się znaczącym osiągnięciem naukowym lub udziałem w wartościowym projekcie naukowym. Jego książkę pt. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” wyróżniono Złotymi Skrzydłami Gazety Prawnej dla najlepszych młodych autorów książek specjalistycznych. Za pracę pod tytułem „Rachunkowość zarządcza we wspomaganiu zarządzania wartością przedsiębiorstwa” otrzymał wyróżnienie za najlepszą pracę doktorską z dziedziny rachunkowości nadane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Książka „Sprawozdawczość zarządcza” została Najlepszą Publikacją Ekonomiczną na Targach Wydawnictw Ekonomicznych.

Obywatelstwo:

polskie