Artur Fałek

Doświadczenie zawodowe:

Artur Fałek, lekarz, ukończył także studia podyplomowe na kierunkach Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Master of Business Administration. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji ifunkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, działania administracji państwowej, legislacji w obszarze ochrony zdrowia, jest ekspertem w zakresie organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz refundacji i gospodarki lekami.

Pracował w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (2007-2015), wcześniej jako Z-ca Dyrektora DPLiF (2007), w Centrali NFZ na stanowisku Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami. Od 2005 roku był członkiem a od listopada 2007 r. Przewodniczącym Zespołu ds. Gospodarki Lekami, następnie do lutego 2016 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Jest autorem, współautorem wielu rozwiązań organizacyjnych i legislacji w obszarze farmacji i leków,  pełnił funkcję Za-cy Członka Management Board w Europejskiej Agencji Leków; Senior Project Officer w projekcie “Transparency of the National Health System Drug Reimbursement Decisions” 2007-2008; był przedstawicielem Polski w pracach grup roboczych na poziomie europejskim.

Współpracował z WHO Polska w zakresie organizacji konferencji i szkoleń o tematyce farmaceutycznej dla administracji publicznej polskiej i państw Grupy Wyszehradzkiej i w charakterze wykładowcy ze Studium Farmakoekonomiki Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uczelnią Łazarskiego, oraz Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej.

W latach 1999-2005 pracował w Lubelskiej Regionalnej Kasie Chorych, Lubelskim Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia gdzie zajmował się kontrolą, organizacją i monitorowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. był v-ce przewodniczącym (2004) i przewodniczącym (2005) komisji konkursowej dla szpitali, a także koordynatorem prac nad Wojewódzkim Planem Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na lata 2004 i 2005.

W latach 1998-99 był organizatorem i kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, obejmującego 4 praktyki lekarza rodzinnego wraz z praktykami lekarzy stomatologów, oraz zespołem gabinetów specjalistycznych.

W latach 1992-1999 był młodszym asystentem, następnie asystentem w oddziale ginekologiczno-położniczym, pracował także w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i jako lekarz pogotowia ratunkowego.

Obywatelstwo:

polskie