Dr Anna Bugalska

Doświadczenie zawodowe:

Specjalizuje się w obszarze human capital.

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki w programach Executive MBA, MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, rozwoju i szkolenia pracowników, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP w firmie. Specjalizuje się w diagnozie kompetencji (AC/DC, testy psychologiczne, wywiad kompetencyjny) i zarządzaniu talentami, zarządzaniu kompetencjami i roli HRBP.

Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach. Przez 7 lat Dyrektor Działu doradztwa i programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim firmie doradczo-szkoleniowej w IBD Business School. Od dwóch lat prowadzi własną działalność konsultingową w obszarze zarządzania ludźmi.

Konsultant, trener, coach – od lat doradza polskim i międzynarodowym korporacjom, administracji publicznej w sprawach dotyczących zarządzania ludźmi, wdrażania rozwiązań z tego obszaru.

Obywatelstwo: 

polskie