Prof PW, dr hab. Andrzej Wodecki

Doświadczenie zawodowe:

Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w uczeniu maszynowym, nauczaniu ze wzmocnieniem (reinforcement learning) oraz zastosowaniach sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych w biznesie. Autor książek: Artificial Intelligence in Management. Self Learning and Autonomous Systems as Key Drivers of Value Creation” Edward Elgar Publishing (2020), (polskie wydanie: Sztuczna inteligencja we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo PWN (2021), oraz „Artificial Intelligence in Value Creation” (Palgrave MacMillan 2019, polskie wydanie: Sztuczna Inteligencja w kreowaniu wartości organizacji, Edu-Libri, 2018).

Posiada kilkanaście lat doświadczenia we wdrożeniach systemów klasy ERP dużych projektów e-learning i zarządzania kapitałem ludzkim (UMCS w Lublinie, Polski Uniwersytet Wirtualny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskie Porty Lotnicze, KRUS), wdrożeniach systemów SAP i Oracle w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (IMPEL SA, PZU, KRUS), doradztwie strategicznym dla sektora publicznego (projekty Ernst&Young dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kancelarii Premiera RP). Od blisko 20 lat dzieli się tymi doświadczeniami nauczając na prestiżowych programach MBA, w szczególności w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Jego kariera zawodowa obejmuje również prace badawcze w obszarze kapitału intelektualnego, przedsiębiorczości i globalizacji (współautor metodyki wyłaniania firm o wysokim potencjale globalizacji (projekt Globalni Liderzy Przyszłości realizowany dla PKO BP) oraz prowadzonej we współpracy z Harvard Business Review Polska (w ramach Think Tanku Polska GoGlobal) kolejnych edycji tego konkursu). Autor wielu publikacji i raportów z obszaru kapitału intelektualnego i innowacyjności (w szczególności GoGlobal: raport o innowacyjności polskiej gospodarki; GoGlobal Polish Pharma: raport o innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego; Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny; Strategia rozwoju telemedycyny w regionie lubelskim; Kapitał intelektualny Polski;). Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds Innowacyjności.

Ukończył wiele zaawansowanych programów edukacyjnych z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (w tym AI for Business Leaders Executive Program, Artificial Intelligence with Specializations Nanodegree, Machine Learning Engineer Nanodegree, Data Scientist Nanodegree i Deep Reinforcement Learning Nanodegree) oraz przedsiębiorczości internetowej (Tech Entrepreneur Nanodegree) w Udacity.com.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (dr nauk fizycznych). Ukończył studia MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu i University of Central Lancashire oraz kurs The Art and Science of Coaching w Erickson College i Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obywatelstwo:

polskie