Agata Zalewska

Doświadczenie zawodowe:

Konsultantka i badaczka od 15 lat zajmująca się człowiekiem, perspektywą użytkownika. Na przecięciu technologii i zmysłów doświadczenia świata fizycznego. Koncentrując się na perspektywie użytkownika.
2019 – 2021
Trener w MIT Enterprise Forum CEE w Polsce. Wykładowca w programie Executive MBA MITEF CEE w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2019 roku trener programu akceleracyjnego MITEF CEE, odpowiedzialna za warsztaty definiowania rynku i profilowania użytkowników dla sektorów – technologicznego, naukowego, farmaceutycznego, przemysłu 4.0 i finansów.
2009 – 2020
Konsultant agencji badawczych i innowacyjnych: Quality Watch (Polska), Direct People Innovation (Czechy), Uselab (obecnie Deloitte Digital Poland), Albatross CX (Francja), Nielsen. Obsługiwana bankowość, telekomunikacja, opieka zdrowotna, turystyka, handel detaliczny luksusem, moda, nowe technologie i inżynieria medyczna. Lead of Human Centered Design fazy eksploracyjne i kreatywne, skupione na metodach jakościowych.
2005 – 2009
Nielsen Cypr, Cypr – Senior Research Executive – koordynacja międzynarodowych ilościowych i jakościowych projektów badawczych B2B i B2C na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej. Obsługa kluczowych dostawców usług telekomunikacyjnych w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Omanie, Jordanii i Ghanie.
2002 – 2004
Nielsen Polska, Warszawa – Research Executive – obsługa projektów ilościowych i jakościowych dla klientów z branży lokalnej telekomunikacji, FMCG oraz studiów międzynarodowych.

Obywatelstwo:

polskie