Agata Pękalska

Doświadczenie zawodowe:

Agata ukończyła studia podyplomowe IMBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Agata jest Założycielką i Partnerem Zarządzającym funduszem inwestycyjnym VC. Obecnie jest również ekspertem i członkiem jury Europejskiej Rady ds. Innowacji przy Parlamencie Europejskim z budżetem 10 mld EUR przeznaczonym na lata 2021-2027 na inwestycje w MŚP.

Wcześniej była Partnerem w funduszu inwestycyjnym VC utworzonym z Krajowym Funduszem Kapitałowym w ramach programu Swiss Contribution. Agata jest doświadczonym menedżerem, w przeszłości pełniącym funkcję prezesa i członka zarządów, przewodniczącego lub członka rad nadzorczych w wielu spółkach. W ramach działalności doradczej współpracowała z KPMG.

Agata posiada bogate doświadczenie w procesach inwestycyjnych, doradztwie strategicznym, zwiększaniu wartości spółek i ich skalowaniu, wdrażaniu procesów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, przygotowaniu spółek do IPO, pozyskiwaniu finansowania w różnych strukturach kapitałowych oraz uczestnictwie w procesach M&A na poziomie międzynarodowym.

Obywatelstwo:

polskie