Adam Targowski

Doświadczenie zawodowe:

Adam Targowski ma niemal 15 lat doświadczenia zdobytego pracując dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Głównego Dyrektora ds. ESG w firmie CTP, największym notowanym na giełdzie deweloperze i operatorze magazynów w Europie kontynentalnej. Adam posiada udokumentowane osiągnięcia we wdrażaniu kluczowych wskaźników jakości (KPI), zarządzaniu procesami doskonalenia, implementacji strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG oraz tworzenia i wdrażania programów oraz projektów mających na celu poprawę działalności firm. Adam jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem oraz Duńskiego Uniwersytetu Technicznego. Jego edukacja została uzupełniona szkoleniami z zarządzania projektami, wieloma międzynarodowymi programami rozwoju oraz Executive MBA. Adam jest zaangażowany w wiele organizacji promujących zrównoważony rozwój w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak RICS, Urban Land Institute oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, gdzie pełni funkcję członka Rady Doradczej.
Obywatelstwo:
polskie