Achilles Georgiu

Doświadczenie zawodowe:

Achilles Georgiu jest dyrektorem program magisterskiego Technology Management & Innovation na Wydziale Ekonomii i Biznesu w CEU. Jest także starszym adiunktem w zakresie kursów związanych z Digital Transformation, Leadership and Sales w różnych programach magisterskich CEU. Georgiu jest członkiem Komitetu ds. Selekcji i Nadzoru Postępu Laboratorium Innowacji CEU. W 2018 roku otrzymał nagrodę Best Teaching Award od Wydziału Ekonomii i Biznesu CEU. Oprócz dyplomu magistra informatyki i zarządzania informatyką, ma ponad 20 lat międzynarodowego i wielokulturowego doświadczenia w tej dziedzinie oraz szeroką wiedzę na temat standardowych ram zarządzania i kontroli IT, ze szczególnym uwzględnieniem spersonalizowanej motywacji ludzkiej, budowania zespołu i zarządzania wydajnością. Pracował w kilku międzynarodowych firmach, a obecnie pracuje w IBM jako dyrektor ds. Usług wsparcia technologicznego i specjalista ds. Sprzedaży rozwiązań oraz specjalizacji międzybranżowych.

Obywatelstwo:

gruzińskie