• Strona Glówna
  • Zawody jutra. Czy pracę w przyszłości dadzą nam tylko nowe technologie? Rozmowa z Sandrą Bichl

Zawody jutra. Czy pracę w przyszłości dadzą nam tylko nowe technologie? Rozmowa z Sandrą Bichl

Rozwój nowych technologii spowodował, że pojawiły się zawody, które jeszcze kilkanaście lat temu nie istniały. Dziś nie tylko istnieją, ale są niezbędne! To jednak nie oznacza, że trendy na rynku pracy wynikają tylko ze skoku technologicznego. Nowe profesje powstają też wokół zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska, a nawet łączą się z faktem, że jako społeczeństwo szybciej się starzejemy. Co to oznacza dla absolwentów studiów wyższych i osób, które chcą się przekwalifikować? Poza koniecznością ciągłego uzupełniania swojej wiedzy, bo ta zdobyta w ramach przygotowania do zawodu staje się dziś nieaktualna w ciągu… pięciu lat! O tym Karol Jurga rozmawia wykładowczynią Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, doradczynią kariery i doświadczoną rekruterką Sandrą Bichl.