• Strona Glówna
  • Zarządzanie ryzykiem – kluczowa umiejętność każdego menedżera

Zarządzanie ryzykiem – kluczowa umiejętność każdego menedżera

Zarządzanie ryzykiem to bardzo ważny aspekt działalności każdego menedżera. Związane z tym procesy są bardzo dynamiczne, wymagają wielu umiejętności i wykorzystania już posiadanego doświadczenia. 

Na skuteczne zarządzanie ryzykiem wpływ mają 4 kluczowe czynniki:

Zarządzanie ryzykiem jako element długoterminowej strategii nowoczesnych przedsiębiorstw

Podyplomowe studia dla biznesu dają menedżerom narzędzia do tego, aby nie bać się ryzyka, trafnie podejmować decyzje i skupiać się na tym, co w danym momencie jest najważniejsze. Absolwenci uczeni są myślenia w dłuższej perspektywie, przewidywania rezultatów swoich działań, jak i ufania własnemu instynktowi. Mogą z łatwością zaplanować kilka działań do przodu, stale udoskonalać proces i zakładać akceptowalny poziom ryzyka.

Nie ma prostych procedur postępowania w zakresie ryzyka, które maksymalnie przybliżyłyby przedsiębiorstwo do realizacji celu. Każdy podmiot gospodarczy jest inny, może natrafić na inne przeciwności. Już dawno udowodniono, że menedżer w swoich działaniach nigdy nie powinien skupiać się wyłącznie na eliminowaniu ryzyka, a kierowaniu firmą w taki sposób, aby wypracować najlepsze efekty, nie tylko poprzez bezpieczne działania.

Kompetencje, które pozwalają menedżerom podejmować ryzyko

W proces zarządzania przedsiębiorstwem wpisane jest ryzyko. Od stopnia pewności menedżera zależy, jak duży sukces odniesie firma i czy będzie w stanie przełamać dotychczas utarte schematy, wypracować nowe standardy i stać się liderem w swojej branży. Menedżer musi umieć radzić sobie z niepewnym otoczeniem, balansować na granicy ryzyka, jednocześnie dbając o najlepszy interes firmy.

Podstawową umiejętnością, której uczą podyplomowe studia dla biznesu jest przewidywanie konsekwencji podjętych decyzji. Menedżer musi umieć kalkulować, wybierać plan przynoszący najwięcej korzyści dla firmy. Ryzyko powinno być wpisane w cechę osobowości specjalisty, można się tego nauczyć, ale najskuteczniejsi gracze mają to zapisane w DNA.

Menedżer wysokiego szczebla nie może mieć awersji do ryzyka polegającej na podejmowaniu decyzji tylko wtedy, gdy ma zapewnioną premię i perspektywę awansu. Równie naganna jest obojętność, która może wpędzić firmę w poważne kłopoty, jeżeli menedżer nie kalkuluje z jak dużym ryzykiem ma do czynienia. Podejmuje decyzje i nie myśli o konsekwencjach. Jeżeli menedżer ma skłonność do ryzyka, która jednak zamknięta jest w pewnych ramach i podparta umiejętnościami, może zaangażować dodatkowe nakłady, aby wypracować najskuteczniejsze rezultaty.

Znajdując balans między ostrożną a odważną postawą wobec ryzyka menedżer jest w stanie osiągnąć określone cele, przede wszystkim liczne korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa. Powinien działać w strefie dopuszczalnego, akceptowalnego ryzyka.

Zadania menedżera w procesie zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem jest wieloaspektowy. Menedżerowie muszą podejmować wiele działań, przede wszystkim:

Działania te obrazują, jak z wieloma wyzwaniami musi zmierzyć się menedżer. Jeżeli jest wszechstronnie przygotowany, a to zapewniają podyplomowe studia dla biznesu realizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, zarządzanie ryzykiem nie sprawi mu nadmiernych kłopotów.

W praktyce, problemów z zarządzaniem ryzykiem może być wiele. Istotne jest, aby cały proces nie był na głowie tylko menedżera, ale całego zespołu specjalistów. Tu kluczowa jest umiejętność rozdzielania obowiązków, egzekwowania realizacji poszczególnych zadań wpływających na sukces całego projektu.