Zarządzanie oświatą, Tom II

Mikołaj Herbst (red.): Współautorem publikacji jest prof. Sylwia Sysko-Romańczuk.

Książka z serii „Biblioteczka Oświaty Samorządowej”. Jest to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Biblioteczka ma ułatwić samorządom rozpoznanie problemów oświaty oraz zachęcić do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach.