• Strona Glówna
  • Zanim przyjmiesz stanowisko menadżera… Jakie kompetencje są niezbędne?

Zanim przyjmiesz stanowisko menadżera… Jakie kompetencje są niezbędne?

Praca w charakterze menedżera jest marzeniem wielu osób. Stanowisko to wiąże się z prestiżem, nowymi wyzwaniami, możliwością ciągłego rozwoju. Nie jest jednak łatwo poprowadzić ścieżkę kariery w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel. Co może zniechęcać do pracy na tym stanowisku?

Duże wymagania, umiejętność przystosowywania się do ciągłych zmian

Praca menedżera nie jest prosta. Trzeba przygotować się na ciężką pracę, także nadgodziny. Stanowisko to wiąże się z dużą odpowiedzialnością i stresem. Podstawą jest jednak właściwe nastawienie. Trzeba być gotowym do dużego wysiłku w prowadzeniu kariery na tak wysokim szczeblu. Nie można liczyć na to, że stanowisko menadżera będzie wiązało się jedynie z zarządzaniem ludźmi oraz wydawaniem poleceń. To praca, w której trzeba podejmować trudne decyzje, koordynować pracę zespołu oraz nawiązywać trwałe relacje z kontrahentami.

Istotne w pracy menadżera jest właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu, a to mogą zagwarantować studia podyplomowe MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Student ma szansę zdobyć i usystematyzować wiedzę na temat specyfiki pracy menedżera oraz zadań, jakie go czekają w pracy zawodowej. Studia pozwalają zrozumieć najnowsze trendy i wyzwania na tym stanowisku. Dostarczają techniki, dzięki którym absolwent w pracy zawodowej szybko przystosuje się do dynamicznie zmieniającego się świata biznesu.

Nieustanny pęd za wiedzą, nowymi umiejętnościami

Od menedżera wymaga się więcej niż od innych pracowników w firmie. Dlaczego? Ponieważ ma być wzorem do naśladowania, mentorem, przywódcą zespołu. Musi wiedzieć więcej, szkolić, umieć rozwiązywać najtrudniejsze sytuacje. Do tego potrzebne są ponadprzeciętne umiejętności. Przede wszystkim kandydat na stanowisko menedżera musi mieć świadomość, że praca ta wiąże się z ciągłym doskonaleniem umiejętności, zdobywaniem wiedzy na temat branży. Trzeba także nieustannie szkolić zdolności językowe, przede wszystkim uczyć się nowych języków obcych. Im więcej się ich zna, tym większa szansa rozwoju.

Znając wymagania na stanowisko menedżera, możesz zweryfikować swoje oczekiwania i odpowiedzieć sobie na trudne pytanie: czy podołasz wyzwaniu i czy praca na stanowisku menedżerskim będzie dla Ciebie źródłem satysfakcji.