Wyzwania dla menedżerów na 2022 rok

W biznesie zmiany następują bardzo szybko. Właściciele korporacji szukają menedżerów, którzy przyczynią się do umocnienia ich pozycji na rynku. Z jakimi wyzwaniami muszą liczyć się liderzy w 2022 roku? 

1. Nowe trendy w biznesie i hiperkonkurencja

Pandemia COVID ma ogromny wpływ na wiele sfer naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Znacząco zwiększyła konkurencję pomiędzy firmami. Konieczne było ponowne sprawdzenie dotychczas stosowanych strategii biznesowych, aby nadal generować odpowiednie dochody. 2022 rok pod tym względem nie będzie znacząco różnił się od 2021. Trzeba bacznie obserwować trendy, przyjmować elastyczne podejście, a to przyczyni się do odniesienia sukcesu w przyszłości.

2. Elastyczność w miejscu pracy

Firmy są zmuszone oferować pracownikom znacznie większą elastyczność w zakresie wykonywania obowiązków. Nie dotyczy to wyłącznie tego, gdzie i kiedy pracują. Chodzi także o podział zadań, które wymagają współpracy, a które nie. Menedżer musi jasno określać swoje oczekiwania, tak aby korporacja była usatysfakcjonowana z zaangażowania pracowników.

Liderzy w obliczu pandemii musieli znacząco zmienić swoje podejście do pracowników i nieco zmodyfikować model zarządzania. Choć wyzwań jest dużo, zmiany spowodowane koronawirusem będą zauważalne w najbliższych latach.

3. Walka z brakiem motywacji wśród pracowników

Dużym problemem w zarządzaniu zespołem w modelu pracy zdalnej jest brak motywacji. Niestety, niektórzy pracownicy tracą zainteresowanie pracą, a przez to stają się mniej wydajni, kreatywni i efektywni. Może to prowadzić do wielu błędów i niewłaściwego wykonywania projektów. Menedżer, który ukończył studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, oczywiście ma narzędzia do motywowania podwładnych, ale również musi je modyfikować i dopasowywać do obecnej, niełatwej sytuacji.

Zbuduj swój zespół na nowo

Biznesowe studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej adresowane są do specjalistów potrafiących, którzy chcą nauczyć się radzić sobie w dynamicznie zmieniających się sytuacjach. W wyniku pandemii koniecznością jest analiza dotychczasowych projektów, poszukiwanie sposobów na automatyzację pracy i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich.