• Strona Glówna
  • Wykład inspiracyjny „Is there a right level of financial inclusion for households?”, Dr Pål M. Vik – 23 listopada

Wykład inspiracyjny „Is there a right level of financial inclusion for households?”, Dr Pål M. Vik – 23 listopada

23 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu wykład inspiracyjny „Is there a right level of financial inclusion for households? A critical review of existing theory and evidence”, które poprowadził Dr Pål M. Vik.

Dr Pål M. Vik jest starszym pracownikiem naukowym w Salford Business School na Uniwersytecie w Salford, specjalizującym się w integracji finansowej i mikrofinansach w kontekście świata rozwiniętego. Pełni funkcję niezależnego eksperta w grupie sterującej European Code of Good Conduct w zakresie udzielania mikrokredytów i jest gospodarzem podcastu „Innovation in Financial Inclusion”.

„In the last few years, millions of previously unbanked European households have opened and started using formal financial services as employers, government, retailers and service providers have increasingly shifted from cash to digital payments. Despite its scale and significance, there has been very little focus on the potential impact of this shift on household financial behaviour and outcomes. In this talk, I will draw on a critical review of existing theoretical and empirical literature to argue that we need to address this gap and set out a tentative research and policy agenda”.