Dr Wojciech Masełbas

Doświadczenie zawodowe:

Dr Wojciech Masełbas – ekspert ds. badań klinicznych. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych. Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą w zakresie farmakologii klinicznej oraz medycyny farmaceutycznej (Diploma in Pharmaceutical Medicine), absolwent podyplomowych studiów Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Badaniami klinicznymi zajmuje się od 1993 r., początkowo jako stypendysta w Katedrze Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu w Groningen (Holandia), a następnie jako asystent w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dotyczących badań klinicznych, autor rozdziałów w publikacjach książkowych oraz artykułów na temat badań klinicznych.

Obywatelstwo:

polskie