Wojciech Ławniczak

Doświadczenie zawodowe:

Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce projektantów usług i pionierów service design, strateg, moderator procesów innowacyjnych, doradca i inwestor. Współpracuje z zarządami firm, organizacji i instytucji w obszarze strategii klientocentrycznych, modeli biznesowych i innowacji, inwestuje w modelu venture design. Absolwent UAM, UE i SWPS w Poznaniu oraz CIM w Londynie. 

Współzałożyciel think-tanku Service Design Polska oraz Very Human Services – agencji zajmującej się doradztwem strategicznym i badaniami. Projekty, które prowadził zostały uhonorowane nagrodami „Red Dot Design”, „Honeycomb Awards”, „Power of Content Marketing”, „KTR”.

Wykładowca przedmiotów związanych ze strategią, customer centricity, innowacją i service design, prelegent wielu wydarzeń w Polsce i zagranicą. Współautor książki „Service design po polsku”, szeregu artykułów, opracowań i raportów analitycznych dotyczących modeli biznesowych i innowacji usługowych, mentor w programie Design Mentorship i współautor pierwszego w Polsce kursu kohortowego „Innowacje w Firmie„. Wybrany jedną z osobowości marketingu, które warto śledzić w Internecie wg. rankingów Widoczni 2021 i 2022. 

Obywatelstwo:

polskie