prof. PW dr hab. inż Wojciech Bujalski

Doświadczenie zawodowe:

Wojciech Bujalski to dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, laureat nagrody Siemensa za rozwiązania związane z akumulacją ciepła, sekretarz Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, redaktor (działowy) Journal of Power Technologies, członek rady programowej „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”. Wojciech jest autorem ponad 70 publikacji naukowych o tematyce energetycznej oraz wielu publikacji w prasie branżowej. Jest członkiem Jon Programu Smart Cities.

Tematyka prac badawczo-naukowych:

• Nowoczesne systemy ciepłownicze oraz systemy rozproszone
• mobility – aspekty energetyczne
• Modelowanie matematyczne urządzeń i systemów energetycznych
• Optymalizacja w energetyce
• Zasobniki ciepła i akumulacja energii
• Zagadnienie ekonomiczne w energetyce oraz aspekty prawne

Obywatelstwo:

polskie