Wojciech Bujalski

Doświadczenie zawodowe:

Zastępca dyrektora ITC ds naukowych, redaktor (działowy) Journal of Power Technologies; opiekun Koła Naukowego Energetyków, członek Komisji Oceny Kadry w ITC, Sekretarz Rady Naukowej konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej (PBEC). Członek komitetu organizacyjnego konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cipelnej (PBEC)

Tematyka prac badawczo-naukowych:

• Nowoczesne systemy ciepłownicze oraz systemy rozproszone
mobility – aspekty energetyczne
• Modelowanie matematyczne urządzeń i systemów energetycznych
• Optymalizacja w energetyce
• Zasobniki ciepła i akumulacja energii
• Zagadnienie ekonomiczne w energetyce oraz aspekty prawne

Obywatelstwo:

polskie