Waldemar Majek


Doświadczenie zawodowe:

Waldemar Majek jest członkiem ACCA i posiada tytuł CIA (Certified Internal Auditor). Był wiceprzewodniczącym oraz członkiem Komitetu Wykonawczego ACCA Polska przez 6 lat. Dzięki swojej pracy w PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz BPP Professional Education jest doświadczonym wykładowcą w dziedzinie audytu, z kilkunastoletnim doświadczeniem w przygotowywaniu kandydatów do zdobycia kwalifikacji. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo – doradczą „Waldemar Majek Doradztwo i Szkolenia”, która wspiera organizacje w osiąganiu rezultatów biznesowych.

Obywatelstwo:

polskie