Tytuł naukowy


Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, przychylając się do wniosku Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów Naukowych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r., nadał Kierownikowi podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, profesorowi Politechniki Warszawskiej, dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu,  tytuł naukowy profesora nauk o zdrowiu.

>>> zobacz wszystkie aktualności