• Strona Glówna
  • Twoje pierwsze stanowisko menedżerskie? Oto kluczowe wyzwania

Twoje pierwsze stanowisko menedżerskie? Oto kluczowe wyzwania

Cieszysz się z awansu na stanowisko menedżerskie? Gratulujemy. Rozpoczynasz fantastyczną przygodę. Musisz jednak pamiętać o wyzwaniach, jakie na Ciebie czekają. Aby im podołać, przyda się odpowiednie przygotowanie.

Coraz więcej młodych ludzi z krótkim stażem otrzymuje awans na stanowiska menedżerskie. Kierują zespołami ludzi z różnym stopniem doświadczenia i w różnym wieku. Jakie wyzwania czekają na nowych menedżerów? W jaki sposób mogą zbudować autorytet wśród pracowników starszych od siebie?

Jak zbudować autorytet w zespole?

Młoda osoba z krótkim stażem na stanowisku menedżerskim z pewnością będzie spotykała się z oceną i krytyką osób o ugruntowanej pozycji w firmie. Trudno jest słuchać poleceń specjalisty, który w branży działa zaledwie kilka lat. Dużym wyzwaniem dla młodych osób odnoszących sukcesy jest budowa autorytetu w zespole, który składa się często z osób od nich starszych, i niejednokrotnie bardziej doświadczonych.

Dziś na stanowiskach menedżerskich liczy się nie staż pracy, ale realne umiejętności, aktualna wiedza, a także chęć rozwoju. Aby młoda osoba mogła skutecznie zbudować autorytet wśród swojego zespołu powinna:

Jak zachować różnorodność w zespole?

Dobry menedżer potrafi zbudować zespół różnorodny, składający się z osób w różnym wieku, o zróżnicowanych cechach charakteru, a tak samo zaangażowanych w realizację obowiązków.

Menedżer budując zespołu nie powinien zwracać uwagi na wiek, ale przede wszystkim na podobne do siebie nastawienie do pracy, motywację oraz zaangażowanie. Poszczególni członkowie zespołu powinni wzajemnie się uzupełniać w zakresie doświadczenia życiowego oraz zawodowego. Tylko wtedy uda się wypracować kreatywne rozwiązania i doprowadzić projekt do końca.

Jak utrzymać się na stanowisku kierowniczym?

Osoby z długim stażem pracy często mają tendencję do deprecjonowania możliwości zarządzania przez osoby młode. Podważają ich decyzje, uważają, że skoro działają w branży od lat, są lepiej przygotowane, znają od podszewki temat, jak i strukturę firmy. Bardzo trudno jest zarządzać osobami z takim podejściem, co dla młodego menedżera jest bardzo dużym wyzwaniem.

Pracownika o ambicjach kierowniczych do tego, że jesteś na odpowiednim miejscu, przekonasz przede wszystkim regularnie prezentując wiedzę fachową, wykazując się inteligencją emocjonalną, otwartością oraz racjonalnym podejściem do podejmowanych decyzji.

Najpierw wiedza i umiejętności, później awans

Szybkie pięcie się po szczeblach kariery często uniemożliwia uzyskanie gruntowanego wykształcenia. Postępując rozsądnie, najpierw szkoląc się, a dopiero obejmując najwyższe stanowiska w firmie, można poradzić sobie z wieloma wyzwaniami stającymi na drodze menedżera. Kluczowe działania menedżerskie oraz wypełnienie luk kompetencyjnych poznasz zapisując się na kurs First Time Manager w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W trakcie 80 godzin zajęć pozyskasz nowoczesne narzędzia usprawniające pracę menedżera, wypracujesz własny styl zarządzania, poznasz swoje mocne i słabe strony, a także wymienisz się poglądami ze specjalistami znajdującymi się w podobnym momencie kariery co Ty.

Praktyczny charakter zajęć, a także możliwość czerpnia wiedzy od wykładowców z bogatym doświadczeniem biznesowym ułatwią Ci szybkie odnalezienie się na nowym stanowisku i pozwolą zyskać pewność siebie, niezbędną do budowania autorytety.

Pierwsze stanowisko menedżerskie to dopiero początek

Pamiętaj, że awans na stanowisko menedżerskie to dopiero początek Twojej kariery zawodowej. Traktując ludzi z szacunkiem, pracując nad wysokimi standardami zarządzania i podwyższając swoje kompetencje, możesz osiągać ogromną satysfakcję z tego, jak pozytywny odbiór będą miały Twoje decyzje.