• Strona Glówna
  • Twój start up – jak studia MBA przygotują Cię do nowych wyzwań?

Twój start up – jak studia MBA przygotują Cię do nowych wyzwań?

Stojąc przed decyzją dotyczącą rozpoczęcia własnego biznesu, często nasuwają się pytania: czy zaryzykować? Jak przygotować się do nowych wyzwań? Choć jest to proces długotrwały, a niekiedy bardzo trudny, każdy sukces przynosi wyjątkową satysfakcję.

Jak można zdefiniować start up?

Choć z pojęciem tym spotykamy się bardzo często, niekiedy nie potrafimy go wyjaśnić. Steve Blank, lektor przedsiębiorczości na renomowanych uczelniach, podaje definicję: organizacja stworzoną w celu poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego. Według niego priorytetem  jest cel, w jakim tworzymy start up. Dodaje również, że powinien on być sformułowany w taki sposób, by ciągle podbijał rynki i gwarantował stały rozwój jednostki. Naukowiec zachęca do stałego rozwijania biznesu i stawiania czoła nowym wyzwaniom. Aby biznes odniósł sukces, trzeba się do niego odpowiednio przygotować.

Podstawowy krok w budowaniu własnego biznesu

Jeśli w Twojej głowie zrodził się pomysł na własny biznes, rozważ studia biznesowe w Warszawie. Nasze programy uczą, jak rozwiązywać wyzwania, które pojawiają się dziś przed przedsiębiorcami. Ułatwiają prowadzenie organizacji, która będzie konkurencyjna na rynku zarówno krajowym, jak i globalnym. Studia obejmują zagadnienia z ekonomii, rachunkowości, marketingu czy zarządzania. Przekazują interdyscyplinarną wiedzę w sposób prosty i przede wszystkim praktyczny. Omawiają nowinki technologiczne, które ułatwiają prowadzenie własnego biznesu.

Komunikacja – najważniejsza cecha przywódcy

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa oznacza zarządzanie zespołem, a także wymaga umiejętności komunikowania się. Bez niej, nawet najlepszy pomysł na biznes może nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Umiejętność tę można rozwinąć, wybierając studia menedżerskie w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.