Tomasz Cichocki

Kierownik ds. Raportowania Finansowego, Planowania i Analiz, UPC Polska

DOSKONAŁE POŁĄCZENIE TEORII I PRAKTYKI
„Studia pozwoliły mi na uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy, jak również na skoncentrowanie się na jej praktycznym zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych. Program studiów, stworzony przy współpracy z najlepszymi europejskimi szkołami biznesu, stanowi doskonałe połączenie teorii i praktyki, wykładów i studiów przypadku prezentowanych przez uznanych akademików oraz odnoszących sukcesy zawodowe menedżerów.”