Tadeusz Osowski

Doświadczenie zawodowe:

Smart City, Digital Transformation & Innovation, City platform

Tadeusz Osowski od wielu lat zarządza działami IT i zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych i platform cyfrowych. Do marca 2023 roku był Dyrektorem Biura Cyfryzacji Miasta st. Warszawy pełniąc również rolę Głównego Architekta Systemów Informatycznych Miasta, gdzie wdrożył kilkanaście systemów informatycznych dla Urzędu.

Był liderem wielu projektów wdrożeń systemów informatycznych i architektem rozległych rozwiązań integrujących systemy informatyczne z dziedziny transportu, logistyki i administracji oraz e-usług i rozwiązań dla miast jak otwierania danych, big data czy Internetu Rzeczy.  Jest zwolennikiem systemowego podejścia do transformacji cyfrowej, budowy platform usługowych, prostoty systemów informatycznych oraz rozwoju usług mobilnych. 

Z jego inicjatywy została opracowana, wdrożona i wprowadzona zarządzeniem Prezydenta „Polityka Cyfrowej Transformacji m.st. Warszawy.

Jest zwolennikiem koncepcji wdrażania cyfrowych platform miejskich (city as a platform), które wdrożył w Warszawie lub rozpoczął  wdrożenie m.in.  platforma komunikacji z mieszkańcami Warszawa 19115, „MojaWarszawa” – platforma mikro-serwisowa warszawskich e-usług,  platforma miasta IoT z modułem blockchain, platforma otwartych danych czy platforma konsultacji społecznych (Decidim).

W2019 roku w konkursie CIO roku magazynu CIO Dyrektorów CIO i Computerworld został wybrany Diamentem CIO – jako Miejski Architekt Cyfrowy z uzasadnieniem Jury za realizację wizji cyfrowych usług miejskich dla obywateli – prawdziwego i użytecznego a nie marketingowego „smart city”.

W roku 2021 ukończył 1,5 roczny Bloomberg Digital Leading Digital Innovation Program na Harvard Kennedy School dla liderów CIO z 20 stolic Europy.

Otrzymał certyfikat ukończenia 10 miesięcznego programu „Innovation Training – Path of Innovation” po wybraniu zgłoszonego przez niego projektu do programu dla 12 miast świata. Program prowadzony był przez  Bloomberg Center for Public Innovation  oraz J. Hopkins University a pełnił tam rolę „Innovation Lead” w warszawskim zespole Urzędu do wdrażania innowacji. 

W październiku 2022 uczestniczył w programie Bloomberg Chief innovators Studio i CityLab jako członek społeczności „Bloomberg Cities Network”.

Obywatelstwo:

polskie