Dr Sylwia Bedyńska

Doświadczenie zawodowe:

Od kilkunastu lat wykłada statystykę i metodologię badań psychologicznych. Ciekawią ją wpływy stereotypów dotyczących zdolności, ale fascynują ją również błędy w przetwarzaniu informacji liczbowych. Współpracuje z Predictive Solutions w prowadzeniu szkoleń dla pracowników naukowych.

Obywatelstwo: 

polskie