Sunita Malhotra

Doświadczenie zawodowe:

Sunita Malhotra jest właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy People Insights, która oferuje coaching kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Pracowała i mieszkała w Indiach, USA, Szwajcarii i Belgii oraz pracowała we wszystkich krajach Europy (Zachodniej i Środkowo-Wschodniej) oraz wielu krajach azjatyckich. Jest posiadaczką paszportu amerykańskiego i belgijskiego z obywatelstwem indyjskim.

Sunita przez ostatnie 30 lat zdobywała swoje doświadczenie w kilku globalnych korporacjach, takich jak Accenture, Philip Morris Companies, Bristol-Myers Squibb International czy Electrolux. Pracowała w wielu branżach, m.in. retail, consulting, hotelarstwo, FMCG (Fast moving consumer goods), farmaceutyka i consumer durables. Pełniła obowiązki lokalne, regionalne, europejskie i globalne na wyższym szczeblu w zakresie sprzedaży i marketingu oraz zasobów ludzkich (HR).

Kilkakrotnie budowała funkcje HR od podstaw i prowadziła projekty transformacji HR na dużą skalę, aby funkcja stała się prawdziwym partnerem biznesowym.

Jest aktywnym partnerem biznesowym i spędza większość czasu na rozwoju organizacyjnym, zarządzaniu zmianą, coachingu kadry kierowniczej, zarządzaniu talentami, mentoringu, doskonałości operacyjnej i innych kluczowych procesach.

Jej pasją jest coaching wyższej kadry zarządzającej oraz praca z liderami biznesu i ich zespołami w kształtowaniu strategii organizacji i ludzi, aby zapewnić im efektywną realizację. Prowadzi to do doskonałych wyników biznesowych.

Oprócz swojej pracy jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej – Szkoły Biznesu w Warszawie. Jest profesorem strategicznego kursu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju talentów na Executive MBA.

Prowadzi również kursy z zakresu biznesu międzynarodowego (z naciskiem na zarządzanie zasobami ludzkimi) i globalnego przywództwa (z naciskiem na zarządzanie międzykulturowe) jako profesor na Université Catholique de Louvain (UCL) w Belgii oraz seminarium „Be the Best Global Leader”” w ESMT w Berlinie; ponadto wykładała zasoby ludzkie w Vlerick Business School w Belgii. Wykładała również na University of Antwerp Management School w Belgii na temat prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i strategii poszukiwania pracy.

Kilka lat z rzędu otrzymała nagrodę „HIGHEST RANKED PROFESSOR AWARD” przez Uniwersytet Warszawski, a jej kurs Global Leadership (ex-Cross-Cultural management) (UCL-CEMS) został wybrany jako najbardziej udany kurs – „THE CEMS COURSE OF THE YEAR” – spośród 31 kursów oferowanych w ramach CEMS Alliance (Global Management Practice).

Regularnie przemawia na światowych i europejskich konferencjach na temat transformacji i doskonałości HR, zaangażowania pracowników i innych pokrewnych tematów. Prowadziła również warsztaty coachingowe podczas AIESEC Worldwide President’s Meeting i robi to na różnych innych forach.

Reprezentuje kluczowe obszary przywództwa i zasobów ludzkich w takich mediach jak Radio BFM, magazyn BIZZ, La Libre Belgique, HRO Today, HR Magazine, Strategic HR Review, Harvard Business Review, CEO Today, Forbes, CEOWorld, magazyn Chief Learning Officer i innych.

Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu i osobistemu wnosi międzykulturowy, międzybranżowy/biznesowy model oraz perspektywę między-funkcjonalną.

Obywatelstwo:

indyjskie