Studium Farmakoekonomiki

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego – studia typu podyplomowego, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną