• Strona Glówna
  • Studia menedżerskie – czy są Ci potrzebne, skoro już pracujesz na stanowisku zarządczym?

Studia menedżerskie – czy są Ci potrzebne, skoro już pracujesz na stanowisku zarządczym?

Współczesny specjalista musi szkolić się przez całe życie. Co chwila w najbardziej rozwijających się branżach pojawiają się nowe trendy. Menedżerowie stają także przed wieloma niespodziewanymi wyzwaniami, muszą posiadać odpowiedni poziom aktualnej wiedzy, aby im podołać.

Studia menedżerskie są niezbędne na każdym etapie rozwoju zawodowego

Zasoby ludzkie we współczesnych czasach mają ogromne znaczenie, a kluczem do sukcesu jest stałe zwiększanie swoich kompetencji. Bardzo duże znaczenie odgrywa samokształcenie menedżerów. Wpływa to na poziom rozwoju przedsiębiorstwa, w którym jest już zatrudniony.

Ścieżka kariery menedżera powinna obejmować studia w wariancie podstawowym, jak i studia podyplomowe, które można realizować m.in. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Prowadzi to nie tylko do rozwoju samego menedżera, ale także całej organizacji, w której działa.

Trzeba mieć świadomość, że żyjemy w czasach, w których postęp naukowo-technologiczny jest bardzo dynamiczny, a trendy zmieniają się w bardzo dużym tempie. Dążenie do właściwego gospodarowania wiedzą, rozwoju kompetencji jest wręcz kluczowe. We współczesnym społeczeństwie wszechstronny rozwój jest niezwykle potrzebny, ponieważ warunkuje rozwój gospodarczy i pozwala na umacnianie pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Im więcej firma ma wysoko wykwalifikowanych menedżerów w swoich szeregach, tym większe szanse ma na stanie się liderem branży.

Jak powinien przebiegać proces samokształcenia menedżera?

Samokształcenie odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju zawodowym. Musisz inwestować w siebie, rozwijać umiejętności i podnosić kwalifikacje. Na przestrzeni lat podejście do tego zagadnienia znacząco się zmieniło. Nie chodzi tu o istotę samodzielnego zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim o uczestniczenie w kursach, szkoleniach i studiach prowadzonych przez najlepszych specjalistów. Czerpiąc wiedzę od lepszych od siebie, uczysz się, rozwijasz się jako osoba, a także osiągasz zadowolenie z pozycji, jaką budujesz.

Samokształcenie wymaga na pewno samodyscypliny, umiejętności godzenia pracy z nauką. Menedżerowie na wysokich szczeblach mają wiele obowiązków na głowie, częste są u nich nadgodziny. Jak znaleźć w tak intensywnej pracy jeszcze czas na studia? To właśnie cechuje specjalistów najwyższego szczebla. Są w stanie tak ułożyć plan dnia, aby łączyć pracę i rozwój.

W swojej działalności menedżer musi wdrożyć następujące funkcje zarządzania, aby podołać wyzwaniu doszkalania się:

Co daje przedsiębiorstwu ciągłe szkolenie menedżera?

Menedżerowie muszą dysponować szerokim zakresem wiedzy, umiejętności i kompetencji, aby realizować codzienne zadania.

Cenną wartością dla każdego przedsiębiorstwa powinien być menedżer chcący się szkolić. Nie powinno mieć limitów dofinansowywanie jego starań w pogłębianiu wiedzy, docieranie do najlepszych źródeł informacji. Im więcej menedżer wie, tym więcej nowych perspektyw zyskuje cała organizacja. Wzrost wartości pracownika zdecydowanie zaprocentuje.

Celem współczesnych przedsiębiorców jest konkurencyjność, a można ją osiągnąć poprzez wysoce wykształconą kadrę menedżerską. Wartością jest zawsze inwestycja w kapitał ludzki, ponieważ to właśnie od pracowników zależy profesjonalna realizacja projektów, zwiększanie produkcyjności czy możliwość wdrożenia do firmy innowacyjnych technologii.

Wykształcony menedżer jest w stanie szkolić swoich pracowników. Buduje zespół specjalistów, którzy nie boją się wyzwań, dostarcza im informacji, dzięki którym oni sami stają się bardziej kompetentni. Inwestując w kształcenie jednego menedżera, możesz jako przedsiębiorca zbudować zespół prawdziwych specjalistów.