• Strona Glówna
  • Strategia ESG kluczowa dla nowoczesnych organizacji. Co na ten temat musi wiedzieć współczesny menedżer?

Strategia ESG kluczowa dla nowoczesnych organizacji. Co na ten temat musi wiedzieć współczesny menedżer?

Projekty ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) są dziś nieodłączną częścią działalności biznesowej w każdej branży. Coraz częściej kontrahenci, partnerzy biznesowi, klienci, pracownicy i inwestorzy oceniają firmę, biorąc pod uwagę jej aktywności w zakresie ESG. Realizowanie projektów na rzecz środowiska naturalnego oraz inicjatywy w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu i ładu korporacyjnego stały się istotną częścią działalności biznesowej.

Na czym polega program ESG?

Program ESG łączy w sobie działania związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Kwestie środowiskowe w programie ESG obejmują wszystkie inicjatywy podejmowane przez firmę, których celem jest ochrona środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie śladu węglowego. Należą do nich m.in. proekologiczne gospodarowanie odpadami, mniejsze zużycie energii, wody czy działania na rzecz zachowania bioróżnorodności.

Czynnik społeczny w ESG to sposób traktowania społeczności, w tym np. pracowników czy dostawców. W obszarze tym mieści się m.in. godziwe wynagrodzenie, bezpieczeństwo i higiena pracy, elastyczny czas pracy, dbałość o różnorodność personelu oraz uczciwe zasady współpracy z dostawcami, w tym etyczne pozyskiwanie surowców.

Nieodłączną częścią ESG są praktyki związane z etyką i społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), w tym np. wsparcie lokalnych społeczności. Działy w przedsiębiorstwach, które są włączone w realizację projektów ESG to HR, marketing, finanse, dział zakupów, departamenty prawne.

Jakie korzyści może przynieść firmom wdrożenie strategii ESG?

Odpowiedzialne i etyczne praktyki przenoszą szereg korzyści firmom, i to zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i w bieżącej działalności. Podstawowymi benefitami związanymi z działaniami ESG są: wzmocnienie wizerunku marki i poprawa reputacji, zbudowanie przewagi konkurencyjnej i wyróżnienie się wśród konkurencji, zwiększenie zaangażowania pracowników czy budowanie lojalności wśród klientów. ESG przynosi też wymierne korzyści np. zmniejszenie kosztów dzięki inwestycjom w zrównoważone źródła energii, energooszczędne urządzania oraz oświetlenie.

Dyrektywa CSRD – czyli regulacje unijne w zakresie raportowania dotyczącego ESG

Realizacja programu ESG dla coraz większej liczby firm staje się nie tylko możliwością biznesową, ale i obowiązkiem. W ramach dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), każdego roku, na coraz większą liczbę firm zostanie nałożony obowiązek składania rocznych raportów na temat ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i respektowania praw człowieka w ramach działalności biznesowej. Po wejściu w życie najnowszej nowelizacji tej dyrektywy, obowiązek raportowania programów ESG będzie dotyczył około 50 000 nowych firm w Unii Europejskiej. Za błędy w raportowaniu będą nakładane kary finansowe. Od 1 stycznia 2024 roku dyrektywie CSRD będą podlegać firmy interesu publicznego zatrudniające ponad 500 pracowników, od 1 stycznia 2025 roku – spółki, które zatrudniają ponad 250 osób, ich obroty wynoszą 40 mln euro i/lub aktywa całkowite 20 mln euro. Natomiast od 1 stycznia 2026 roku raporty z działań ESG będą zobowiązane składać firmy z sektora MŚP i inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie papierów wartościowych. Czas na złożenie raportu wynosi jeden rok.

Dyrektywa CSRD i jej rozwój wyraźnie pokazuje trend w kierunku coraz większej odpowiedzialności firm za ich wpływ na społeczeństwo i środowisko. Warto się do niego przygotować.

Jak uzyskać kompetencje niezbędne do realizacji programu ESG w firmie?

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutację na intensywny kurs menedżerski ESG Management. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które są odpowiedzialne w firmach za działania ESG, zarówno dla tych, które już realizują strategię ESG, jak i pracowników, którzy dopiero zamierzają wdrożyć tego rodzaju działania w przedsiębiorstwie.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się czym jest ESG, jaki ma wpływ na działalność organizacji oraz w jaki sposób skutecznie zaplanować i zrealizować program ESG w firmie. Harmonogram zajęć obejmuje kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Ważną częścią kursu są ćwiczenia z komunikowania inicjatyw ESG, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz.

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej skupia się także na przekazywaniu wiedzy w zakresie formalno-prawnych aspektów ESG. Uczestnicy kursu ESG Management zdobędą wiedzę dotyczącą finansowania projektów ESG, a także nauczą się w jaki sposób ograniczać koszty i wpływać na zwiększanie przychodów firmy poprzez działania ESG. Studia mają praktyczny charakter, ich ważną częścią są warsztaty, analizy konkretnych przypadków i dyskusje.

Uczestnicy otrzymają dyplom i świadectwo zdobycia wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego ESG, wydane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Istotnym atutem studiów jest możliwość zbudowania relacji i sieci kontaktów w obszarze ESG. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z ofertą kursu ESG Management.