Dr Shirish C. Srivastava

Doświadczenie zawodowe:

Profesor na uniwersyecie HEC w Paryżu, Francja.

Przed dołączeniem do HEC dr. Srivastava wykładał w Szkole Biznesu Uniwersytetu Narodowego w Singapurze, na którym uzyskał tytuł doktora.

Absolwent Międzynarodowego Programu dla Nauczycieli (ITP) z Kellogg School of Management na Northwestern University i certyfikowany starszym animatorem kultury (CQ) z The Cultural Intelligence Center, Michigan, USA. Ukończył także habilitację à diriger des recherches (HDR) z Université de Lorraine we Francji.

W HEC wykłada Grand Ecole, Masters, Doctoral, Executive MBA i Niestandardowe programy edukacyjne dla kadry kierowniczej. Jego bogate doświadczenie obejmuje coaching kadry kierowniczej wyższego szczebla w kwestiach związanych z zarządzaniem technologią, innowacjami, przedsiębiorczością i transgranicznymi relacjami biznesowymi.

Shirish przemawiał gościnnie na różnych forach międzynarodowych, m.in w Australii, Belgii,
Brazylii, Chinach, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Islandii, Indiach,
Włoszech, Japonii, Litwie, Malezji, Meksyku, Holandii, Nowej Zelandii, Peru, Hiszpanii, Singapurze,
Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, USA, Wielkiej Brytanii, Wietnamie i we Włoszech.