Serhij Fuks

Doświadczenie zawodowe:

Menedżer z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem. Obecnie jego
główną kompetencją jest budowanie mostów między zaawansowanymi technikami
analitycznymi a ich praktycznymi zastosowaniami biznesowymi.
Jego ścieżka kariery obejmuje stanowiska zarządcze wyższego szczebla w sektorze
bankowym, w tym zarządzanie ryzykiem kredytowym, operacjami, rozwojem
produktów, marketingiem i sprzedażą.
Założył i wprowadził na rynek firmę specjalizującą się w dziedzinie Data Science
oraz budowie organizacji data driven. Kierując tą firmą, nadzorował i realizował
praktyczne projekty z wykorzystaniem analizy danych w różnych sektorach, takich
jak bankowość, windykacja, handel detaliczny, e-commerce, logistyka, przemysł
oraz branża wydawnicza.
Jest autorem wielu artykułów z obszaru transformacji cyfrowej, prowadził również
wykłady z tej dziedziny na Uniwersytecie Gdańskim.
Posiada trzy dyplomy: MBA z Manchester Business School w Wielkiej
Brytanii, magistra ekonomii we Włoszech oraz matematyki na Ukrainie.

Obywatelstwo:

polskie