Seminarium w Bergen 2008

Przedsiębiorczość i innowacyjność w zglobalizowanym świecie biznesu