Seminarium w Bergen 2007

„Przedsiębiorczość – Nowe wyzwania dla młodych menedżerów”