Sebastian Burgemejster

Doświadczenie zawodowe:

Sebastian posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audycie, doradztwie, wdrażaniu
i zarządzaniu obszarami drugiej i trzeciej linii zapewnienia. Wdrażał, doradzał i audytował bezpieczeństwo informacji, IT, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie jakością w różnych branżach i organizacjach, w tym o zasięgu międzynarodowym tj. USA, UE, Wielka Brytania i Australia.

Jest propagatorem zintegrowanego podejścia do GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Sebastian jest współwłaścicielem i dyrektorem zarządzającym spółek w Polsce i Wielkiej Brytanii, byłym prezesem i członkiem zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Zasiada również w Radach Nadzorczych, Komitecie Audytu MSZ oraz uczestniczy w pracach grup roboczych ds. cyberbezpieczeństwa KPRM.

Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych, w tym: CISA, CISM, CRISC, CDPSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, ISO 27001 LA, ISO 20000 LA, PRINCE2, MSPF, Advanced SOC, COBIT2019F oraz akredytowany trener ISACA.