Sebastian Burgemejster

Doświadczenie zawodowe:

Sebastian Burgemejster posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audycie, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami drugiej i trzeciej linii zapewnienia. Wdrażał, doradzał i audytował bezpieczeństwo informacji, IT, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie jakością w różnych branżach i organizacjach, w tym o zasięgu międzynarodowym tj. USA, UE, Wielka Brytania i Australia.

Jest propagatorem zintegrowanego podejścia do GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Jest współwłaścicielem i dyrektorem zarządzającym spółek w Polsce i Wielkiej Brytanii, współzałożycielem The Antifragility Institute, byłym prezesem i członkiem zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Jest członkiem niezależnym Komitetu Audytu MSZ oraz uczestniczy w pracach grup roboczych ds. cyberbezpieczeństwa KPRM.

Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych, w tym: CISA, CISM, CRISC, CDPSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, ISO 27001 LA, ISO 20000 LA, PRINCE2, MSPF, Advanced SOC, COBIT2019F oraz akredytowany trener ISACA.

Prywatnie miłośnik gór, biegania (szczególnie samotnego po bezdrożach), sztuk walki, nowych technologii oraz praktyk Oxygen Advantage i Wim Hof Method.

Obywatelstwo:

polskie