Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Chcesz przeczytać więcej publikacji? Skorzystaj z bazy wiedzy na repozytorium Politechniki Warszawskiej. Baza Wiedzy PW gromadzi informacje o działalności środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej. W tej części systemu istnieje możliwość wyszukiwania autorów wg. cech formalnych (np. nazwisko, stanowisko, wydział) oraz wg charakterystyki dziedzinowej. Repozytorium PW stanowi integralną część systemu, archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

>>> przejdź do Repozytorium PW