Ranking MBA WPROST 2007

Gala wręczenia dyplomu, 22 maja 2007 roku.