Rafał Jończyk

Doświadczenie zawodowe:

Rafał Jończyk ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyki i Ekonometrii. Jest także absolwentem podyplomowych studiów Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Analiz Statystycznych i zastosowania Data Maningu w biznesie. Obecnie jest, studentem Szkoły Głównej Politechniki Warszawskiej na programie EMBA 2022-2024.

Zawodowo Rafał związany jest z branżą finansową. Obecnie odpowiada za transformację cyfrową, polegającą min. na projektowaniu i wdrażaniu usług z wykorzystaniem nowych technologii. Odpowiada za efektywność procesów oraz operacji sprzedażowych. Zarządza także relacją z kluczowym partnerem biznesowym. W przeszłości był związany z obszarem zarządzania ryzykiem. Brał udział w wielu projektach mających na celu wdrażanie zarówno narzędzi jak i tworzeniu procesów obszaru ryzyka, zapewnienie zgodności z regulacjami lokalnymi i międzynarodowymi. Zdobywał także doświadczenie pracując przy transakcjach M&A, a także IPO grupy finansowej, w której odpowiadał za zawartość merytoryczną ze strony obszaru ryzyka.

Obywatelstwo:

polskie