• Strona Glówna
  • Przewidywanie i skuteczne planowanie – podstawowe kompetencje dobrego menedżera

Przewidywanie i skuteczne planowanie – podstawowe kompetencje dobrego menedżera

Zdaniem amerykańskiego psychologa społecznego i organizacyjnego Roberta Katza każdy dobry menedżer powinien posiąść kilka podstawowych umiejętności, które wbrew pozorom nie są związane z kompetencjami technicznymi. Związek między sukcesem projektu a efektywnością pracy wymaga harmonijnego powiązania trzech obszarów – postawy, umiejętności menedżerskich oraz wiedzy. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

Jakie kompetencje powinien mieć dobry menedżer?

Przewidywanie i tworzenie skutecznych strategii mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy i sukcesu całej organizacji. Aby uzyskać najlepsze wyniki, konieczne jest stałe poszerzanie wiedzy w zakresie zarządzania i przywództwa. W ramach obszaru „postawa” wyróżnia się takie cechy jak: inteligencja, kreatywność, umiejętność budowania autorytetu, łatwość nawiązywania kontaktów czy umiejętność pracy w zespole. Poprzez „umiejętności menedżerskie” rozumie się m.in. zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i trafnej oceny skutków działań, skuteczne komunikowanie się, motywowanie członków zespołu czy negocjowanie. Obszar „wiedza” skupia się natomiast na doświadczeniu w zarządzaniu projektami oraz wykorzystania narzędzi do kierowania zadaniami.

Podstawowe kompetencje kierownika dotyczą zatem umiejętności zarządzania zespołem projektowym oraz skutecznego komunikowania się. Oczywiście to nie wszystko. Poza kierowaniem nadrzędną rolą menedżera jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania organizacji. Aby to osiągnąć, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie technik skutecznego planowania i przewidywania.

Dlaczego menedżer powinien umieć planować?

Umiejętność planowania to podstawowa kompetencja wymagana od managera wyższego szczebla. Nawet jeżeli zajmujesz stanowisko, które nie wymaga podejmowania kluczowych decyzji, warto doskonalić umiejętności z zakresu porządkowania działalności, wyboru najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju czy najbardziej wartościowych projektów.
Proces planowania obejmuje kilka etapów, z których najważniejszymi są:

Często spotykaną praktyką menedżerską jest stosowanie metod prób i błędów, co umożliwia ostateczne ukierunkowanie aktywności firmy. Niestety, nie ma to nic wspólnego z realnym planowaniem definiowanym jako świadomy proces opierający się na ustalaniu kierunków działania i podejmowaniu decyzji w oparciu o statystyki, analizy i rzetelne materiały źródłowe. Oczywiście, umiejętność planowania nie daje gwarancji stworzenia skutecznej strategii, niemniej możliwości popełniania błędów są znacznie mniejsze niż w przypadku działania pozbawionego logiki i systematyczności.

Jakie pytania powinien zadać sobie dobre menedżer?

Dobry zarządca wie jednak, że stworzenie spójnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa wymaga znacznie więcej niż uzyskanie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania, czyli:

Pierwsze pytanie dotyczy określenia misji organizacji oraz nadrzędnych celów jej działania. Drugie natomiast ma związek z kontrolą wewnętrznych warunków i uzyskaniem informacji o słabościach przedsiębiorstwa. Zadaniem kierownictwa średniego i wyższego szczebla jest zdefiniowanie potencjalnych szans oraz zagrożeń, a następnie przekształcenie celów w konkretne zadania. Teoria jest oczywiście bardzo prosta, niemniej wdrożenie innowacji wymaga kreatywnego podejścia i doskonałego rozeznania na rynku nowych technologii. Aby zdobyć wiedzę wymaganą przy realizacji procesów menedżerskich, konieczne jest stałe doskonalenie umiejętności, np. na studiach podyplomowych.

Jak udoskonalić umiejętności menedżerskie?

Praca na stanowisku kierowniczym wymaga stałego rozwoju i śledzenia bieżących trendów rynkowych. Osoby, które chcą wzbogacić swoje CV i zyskać narzędzia, które okażą się przydatne w codziennej pracy korporacyjnej, często kontynuują edukację na studiach podyplomowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla proponujemy prestiżowe, międzynarodowe studia podyplomowe realizowane w trybie weekendowym.

Executive MBA Politechniki Warszawskiej łączą w sobie praktyczne podejście oraz doskonałe zrozumienie technologii, które w najbliższej przyszłości zdominują światowe rynki. Program studiów podyplomowych  Executive MBA kładzie szczególny nacisk na innowacje technologiczne i realne zrozumienie trendów wkraczających w świat biznesu.

Szczególny nacisk położony jest też na szeroką gamę zajęć zagranicznych, indywidualny rozwój osobisty oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. To studia, które otwierają nowe horyzonty i pozwalają na zrozumienie najnowszych trendów i wyzwań stawianych przez szybko zmieniający się świat biznesu.

O wysokich standardach nauczania świadczy międzynarodowa akredytacja EFMD oraz pierwsze miejsce w Europie wśród polskich programów w rankingu MBA QS 2023.

Jeżeli zależy Ci na praktycznym podejściu i cenisz najwyższe standardy nauczania, studia na Politechnice Warszawskiej z pewnością spełnią Twoje oczekiwania.