lek. Przemysław Kułach

Doświadczenie zawodowe:

Obecnie pracuje w branży wyrobów medycznych, piastując poniższe stanowiska:

• Governmental Affairs & Market Access Manager – Coloplast
• Izba Gospodarcza POLMED – Wice-Prezes Zarządu
• Izba Gospodarcza POLMED – Przewodniczący Grupy ds. Refundacji i HTA

Dodatkowo jest mentorem w Fundacji Liderek Biznesu.

Wcześniej przez 20 lat pracował w firmach farmaceutycznych (AbbVie, Sanofi, Novartis, UCB, Servier) w różnych działach:  market access/governmental affairs, medyczny, marketing, sprzedaż. Działał też w stowarzyszeniu firm farmaceutycznych Infarma (Wice-Przewodniczący Grupy ds. Refundacji).

Z wykształcenia jest lekarzem (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) i ekonomistą (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Jest też absolwentem Uczelni Łazarskiego (MBA w ochronie zdrowia).

Poza pracą interesuje się żeglarstwem, wioślarstwem, historią i psychologią społeczną.

Obywatelstwo:

polskie