Profil Absolwenta

Absolwent studiów MBA to już nie tylko wykwalifikowany menedżer, ale także naturalny lider potrafiący sprostać wyzwaniom
wymagającego świata biznesu.

Profil Absolwenta
Kim jest?
Osoba rozumiejąca złożoność świata biznesu, gotowa podejmować trudne decyzje, nie boi się ryzyka związanego z przedsiębiorczością, a także bierze odpowiedzialność za efekty swoich działań. Ma w sobie olbrzymi potencjał i wie, że zrealizuje postawione sobie cele. Promuje postawy przedsiębiorczości.
Jaki jest?
Odważny w działaniu – jasno prezentuje swoje stanowisko i potrafi je obronić. Cechuje go kreatywność w myśleniu, otwartość i łatwość współpracy z innymi, a także silne poczucie odpowiedzialności. Poprzez szacunek i partnerstwo z łatwością zarządza ludźmi i dzieli się swoim doświadczeniem.
Co potrafi?
Znajduje nowatorskie rozwiązania dla złożonych problemów. Potrafi zarządzać zarówno ludźmi, jak i procesami. Trafnie analizuje sytuację gospodarczą i dostosowuje do niej działania firmy. Wykorzystuje w biznesie nowoczesne technologie, dba też o potrzeby społeczne.
Nasi Absolwenci w liczbach
Absolwenci Szkoły Biznesu PW zdają sobie sprawę ze swojego ogromnego potencjału i po ukończeniu studiów sami świadomie kształtują swoją ścieżkę kariery. Mimo iż każdy z nich ma inne priorytety i ambicje, to zdecydowana większość z nich osiąga założone cele i odnosi sukces.