prof. Piotr Szymański

Doświadczenie zawodowe:

Piotr Szymański, MD, PhD, FESC.

Przewodniczący EU Regulatory Affairs Committee board European Society of Cardiology (ESC). Reprezentuje ESC przed Komisją Europejską, parlamentem Europejskim, w zakresie spraw związanych z regulacjami europejskimi dotyczącymi zdrowia (m.in. w ramach projektów EU4Health, EHDS, HTA.

Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości AOTMiT. Recenzował łącznie ponad 500 raportów HTA (Health Technology Assessment) w różnych dziedzinach medycyny.

Członek międzynarodowych zespołów eksperckich m.in.:
1) European Health Technology Assessment Network (EUNetHTA),
2) Next Generation Health Technology Assessment to support patient-centered, societally oriented, real-time decision-making on access and reimbursement for health technologies throughout Europe (H2020),
3) MDCG – Post Market Surveillance and Vigilance (PMSV) Working Group (European Commission),
4) IMPACT-HTA project (London School of Economics), CORE-MD Project.

Opublikował ponad 200 prac naukowych i rozdziałów w książkach m.in. w najlepszych czasopismach naukowych takich jak: The Lancet, European Heart Journal, Circulation i w wielu innych. Prace cytowane są w wielu międzynarodowych standardach postępowania/dokumentach uzgodnieniowych i podręcznikach.

Na zaproszenie organizatorów wielokrotnie wygłaszał wykłady i/lub przewodniczył sesjom na zjazdach i konferencjach międzynarodowych i krajowych, m.in.: ESC Cadiovascular Round Table, European Society of Cardiology, European Association of Echocardiography/European Association of Cardiovascular Imaging, International Cardiac Doppler Society, Biomed Alliance oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego .

Współautor kilkunastu dokumentów uzgodnieniowych/rekomendacji wydawanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i European Society of Cardiology.

Od wielu lat czynny recenzent czołowych międzynarodowych czasopism jak, m.in.: Circulation, American Journal of Cardiology, PLOS One, Echocardiography, Polish Heart Journal, i innych.

Kardiolog – specjalista w zakresie wad wrodzonych serca u dorosłych (rzadkich strukturalnych chorób serca) i wad zastawkowych z 30-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Specjalista obrazowania interwencyjnego w zakresie monitorowania strukturalnego serca, uczestniczący w zabiegach w rodzaju „pierwszy w świecie”.

Obywatelstwo:

polskie